Informació Legal

Ruben Blanco NIF 39370428V PIRINEU TREKKING.

(D’acord amb el Decret 56/2003, del 20 de Febrer, pel qual es regulen les actividats físiques en el Medi natural a Catalunya)

Número d’inscripció en el Cens d’Organitzadors d’Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural: C209.

Número d’inscripció en el “Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya”: 010287.

Pòlissa d’assegurances contractades: Ruben Blanco NIF 39370428V – Pirineu Trekking :

Axa Seguros Generales, Societat anònima d’assegurances i reassegurances.

 Assegurança de Responsabilitat civil d’Explotació Nº de Pòlissa: 08704960

-Límit per Sinistre: 1.500,000,00€

-Límit per any d’assegurança: 3.000.000,00€

-Límit per víctima: 300.000,00€

 Assegurança d’accidents col·lectius Innominats Nº de pòlissa: 81342077

Cobertures:

Defunció per accident: 6.000,00€

Incapacitat permanent absoluta amb barem per accident: 12.000,00€

Assistència Sanitaria:

Zona de Cobertura: Europa.

Despeses mediques hospitalàries, amb lliure elecció contractada, limitades a  1.500,00

Límit màxim per esdeveniment 120.000,00€

 

 

 

 

 

 

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ.

Tota persona que vulgui contractar els serveis de Ruben Blanco – PIRINEU TREKKING

Ha de llegir i acceptar les condicions generals:

1- Les activitats realitzades al medi natural i la muntanya porten implícit un risc, contractar els serveis de un professional suposa minimitzar aquest risc maximitzant la seguretat, el risc “0” no existeix.

2- Les Activitats estan subjectes a les Condicions Meteorològiques, al nombre i característiques de les persones que hi participin;  Les Activitats, els horaris o itineraris es poden modificar o cancel·lar depenent de les Circumstàncies o el criteri dels Guies / Tècnics.

3- En cas de modificació de itineraris per motius de seguretat i condicions meteorològiques adverses, el client assumirà els costos de desplaçament i transport i/o allotjament.

4- Contractar un professional suposa deixar sota el seu criteri les decisions que s’hagin de prendre, Sent el responsable del grup durant el desenvolupament de l’activitat. El client ha de fer cas de les Indicacions Que El Guia / tècnic, li comuniqui.

5- Els participants hauran Seguir en TOT moment les Indicacions i comunicar qualsevol problema o contratemps que pugui sorgir. El Guia i / o Tècnic s’eximeix de tota responsabilitat d’aquells que No segueixin les DIRECTRIUS o actuïn amb negligència.

6- Les Activitats físiques suposen un esforç físic. Els participants són responsables de la seva forma física, hauran d’INFORMAR si hi ha algun problema de salut que pugui dificultar al desenvolupament de l’Activitat. (Totes les Activitats es poden adequar pràcticament a totes les edats i estats de forma, es demana que es comuniqui)

7- Les Assegurances Contractades només tindran cobertura durant el desenvolupament de l’activitat. No Durant la resta del dia o en els desplaçaments.

8– Ni el Guia / tècnic, ni les assegurances es fan de responsables de cap client que estigui sota els efectes dels estupefaents o l’alcohol durant el desenvolupament de l’activitat contractada.

9- Els Menors d’edat hauran d’anar acompanyats d’els seus pares o tutors legals o mostrar una autorització signada.

10-  Contractar QUALSEVOL ACTIVITAT suposarà haver llegit i acceptat aquestes condicions generals.

11- L’empresa Ruben Blanco – PIRINEU TREKKING, es reserva el dret d’admissió de les persones que no compleixin els requisits de material obligatori, falta de condició física adequada per l’activitat o qualsevol altra causa que pugui afectar la seguretat del grup  i les persones participants.

12- L’Empresa Ruben Blanco – PIRINEU TREKKING, posa a la vostra disposició fulls de reclamacions.

 

CALENDARI DE PAGAMENTS

Per a reservar una activitat cal fer prèviament el pagament total de l´activitat.

 

CANCEL LACIONS

En cas de cancel·lació de l’activitat per part del client, ho haurà de notificar, ja sigui per telèfon o correu electrònic.

La devolució del pagament tindrà les següents condicions i penalitzacions per despeses de gestió i cancel·lacions:

Entre 10 i 15 dies abans de l’inici de l’activitat: devolució amb el 5% de penalització.

Entre 3 i 10 dies: devolució amb el 15% de penalització.

Dins de les 48h abans de l’activitat: devolució amb el 25% de penalització.

En el cas de no avisar o no presentar-se a l’hora de l’inici de l’activitat, no es retornarà cap import.

Les activitats contractades en grup, tenen les mateixes normes i procediments de cancel·lació, adequant les tarifes a la modificació del grup.

 

AJORNAMENT O ANUL LACIÓ PER PART DE L’EMPRESA

L’empresa Ruben Blanco – PIRINEU TREKKING es reserva el dret de cancel·lar qualsevol activitat abans o durant la seva realització per causes de força major ara com condicions meteorològiques adverses. En aquest cas, es preveuen les següents possibilitats:

o Realització d’una activitat similar en un altre lloc.

o Devolució del 95% de l’import pagat.

o Ajornament per a realitzar l’activitat en una altra data.

 

MENORS D’EDAT

Els menors d’edat han d’aportar una autorització signada pels seus pares o tutors legals o bé anar acompanyats d’ells.

 

DRETS D’IMATGE

Les imatges fotogràfiques o de vídeo resultants de l’activitat realitzades per l’empresa poden ser utilitzades per a la promoció de l’empresa Ruben Blanco-PIRINEU TREKKING  tant a les xarxes socials com en propaganda de diferents formats. Si el client ho prefereix, es respectarà la decisió de no fer ús publicitari de les imatges on aparegui. Les imatges es cediran al client de forma gratuïta si les vol i, en cap cas no se’n farà un ús comercial.

 

PROTECCIÓ DE DADES

L’empresa Ruben Blanco –PIRINEU TREKKING es compromet a complir la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.